Oudercommissie


De oudercommissie van SLS De Ravelijn is er voor de belangen van ouders, school en kinderen. De leden nemen zitting voor een periode van drie jaar. Jaarlijks treedt 1/3 af, maar kan zich herkiesbaar stellen. De leden kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de oudercommissie.

De oudercommissie helpt het team met het organiseren van het paasfeest, sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolmarkt, schoolreisjes en schoolkamp voor de kinderen. Ouders kunnen zich opgeven voor de ouderwerkgroepen. Deze werkgroepen komen met ideeën en hulp om de bovengenoemde feesten te organiseren. De oudercommissie zorgt voor hand- en spandiensten.

Heeft u suggesties voor de oudercommissie, dan kunt u een mailtje sturen naar oc-ravelijn@sg-owsa.nl of één van de oudercommissieleden even aanspreken bij het hek.

De vergaderingen van de OC vinden plaats in het de school en zijn openbaar.

Samenstelling oudercommissie: